Alles voor betere zorg

Video afspelen

Vacatures vakgebied

Op dit moment zijn er geen vacatures in dit specifieke vakgebied. Klik hier om een open sollicitatie te doen.
Alle vacatures

Doe de CZ Quick Scan

Career Coach

Corine Nieuwenhuijse, registeraccountant

Het draait om de mensen achter de cijfers

Daarom kies ik voor CZ

Corine Nieuwenhuijse is registeraccountant bij de Interne Accountantsdienst van CZ. "Ik ben vooral trots om bij CZ te mogen werken vanwege het menselijke aspect. Je denkt bij een registeraccountant al gauw aan veel cijfers. Maar het is echt niet zo dat we de hele dag met de neus in de boeken zitten!" Als registeraccountant is vermogensbeheer haar verantwoordelijkheid. "Ik heb veel plezier in m'n werk. CZ stelt mij in staat om mij persoonlijk te ontwikkelen in mijn werk. We hebben hier een eigen IAD Academy voor interne cursussen en om als accountant aan de verplichte educatie te komen."

Die persoonlijke ontwikkeling heeft bij Corine pas een opmerkelijke zijstap gemaakt: "Ik heb via CZ een opleiding tot gewichtsconsulente gevolgd. Ja, dat kan hier ook. Ik ga nu collega's voedingsadviezen geven. Dat is iets wat heel goed past binnen het vitaliteitsplan van CZ." Maar het accountantswerk blijft voorop staan. "Vooral de tijd dat de jaarrekeningen weer moeten worden gemaakt is leuk. Dan werk je op basis van een heel strakke planning, alle neuzen staan dezelfde kant op om op tijd het werk af te hebben." De 'balans' van registeraccountant Corine: "Ik steek veel tijd in CZ, maar ik krijg ook veel terug!"

Divisie Financiën

'Financiën' is het financiële epicentrum van CZ. Alles wat met het onderwerp financiën te maken heeft, komt hier samen: van de crediteurenadministratie en de grootboekadministratie tot de salarisadministratie. Ook de verslaglegging naar toezichthouders als De Nederlandsche Bank en het opstellen van de jaarrekeningen vallen onder de verantwoordelijkheid van Financiën. Andere belangrijke taken: vermogensbeheer, het financieel beheer en het bewaken van de solvabiliteit.

Welke rol speel je?

Een financiële dienstverlener als CZ moet ‘in control’ zijn. Zo draagt goed vermogensbeheer ertoe bij dat beleggingen verantwoord zijn. Solvabiliteitseisen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het financiële beleid. Bij de Financiële Administratie ligt het accent weer op het tijdig betalen van salarissen en facturen en op het kloppen van de cijfers.

Welke uitdagingen kun je verwachten?

Het belang van de afdeling Financiën is een goed beheer en een optimale controle van de binnenkomende en uitgaande geldstromen en het vermogen. Ook het verbeteren van de klantgerichtheid (interne klanten) krijgt de aandacht.

Met welke actuele ontwikkelingen hebben we te maken?

Binnen Financiën zijn er regelmatig belangrijke thema's die extra aandacht vragen. Momenteel zijn dat ontwikkelingen als Solvency 2, verbeteringen in het financiële besturingsmodel en verslaggeving.

Voor welke functies kun je terecht?

Je kunt onder andere aan de slag als financial controller, medewerker controle en rapportage en vermogensbeheerder. Klik hier voor onze actuele vacatures.

Welke opleidingsniveaus zijn welkom?

Over het algemeen heao-ba of een universitaire opleiding bedrijfseconomie.

Governance Risk & Compliance

Governance Risk & Compliance (GRC) is een nieuwe stafeenheid, belast met alle zaken rond risk compliance en corporate governance. Deze stafeenheid is in het leven geroepen om beter te kunnen sturen op de strategie en de risico's die daarmee zijn verbonden. De afdeling ondersteunt de Raad van Bestuur, de divisies en de divisiedirecteuren.

Welke rol speel je?

Binnen de unit gaat het om het in control blijven van de CZ-organisatie door een optimale business governance. Als medewerker ben je in staat de strategie en de risico's goed met elkaar in balans te brengen.

Welke uitdagingen kun je verwachten?

CZ heeft behoefte aan sturing in risicomanagement. We willen proactief aantonen dat risicomanagement goed is geregeld. Het is aan de afdeling Governance Risk & Compliance om duidelijk te maken dat risico's vooraf goed in kaart zijn gebracht en zijn doorgerekend op consequenties voor de solvabiliteit. Doel is om risico’s te helpen managen door niet alleen bedreigingen te zien maar ook zeker kansen.

Met welke actuele ontwikkelingen hebben we te maken?

Risicomanagement is actueler dan ooit binnen het speelveld van CZ. Dat heeft te maken met onder meer de kredietcrisis, de toegenomen aandacht voor financiële instellingen en de verscherpte Europese regelgeving van toezichthouders, zoals onder meer verwoord in Solvency II.

Voor welke functies kun je terecht?

Je kunt onder andere aan de slag als business controller, risk officer en compliance officer. Klik hier voor onze actuele vacatures.

Welke opleidingsniveaus zijn welkom?

Je hebt minimaal hbo+- of wo-niveau met bijvoorbeeld een afstudeerrichting in Audit, Controlling, Risk of Compliance.

Interne Accountantsdienst

De Interne Accountantsdienst (IAD) is er om de Raad van Bestuur de zekerheid te geven dat het interne beheersysteem van CZ goed functioneert. Dan gaat het vooral om het behalen van de strategische doelen, het vaststellen van een goed beeld van de (geconsolideerde) jaarrekeningen en diverse gegevensaanleveringen voor verschillende toezichthouders en het voldoen aan wet- en regelgeving. De IAD werkt op basis van een auditmeerjarenplan. Dit plan maken we vanuit een integrale risicoanalyse samen met de Raad van Bestuur, het Centraal Management Team en de externe accountant. De IAD houdt contact met diverse toezichthouders, zoals de Raad van Commissarissen, externe accountants, De Nederlandse Bank (DNB), het College voor Zorgverzekeraars (CvZ) en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Welke rol speel je?

Als medewerker van de IAD voer je, meestal in multidisciplinair teamverband, audits en aanverwante controlewerkzaamheden uit naar diverse financiële en niet-financiële processen en systemen van CZ. Daarnaast bied je als sparring partner voor het management toegevoerde waarde. Je volgt relevante ontwikkelingen, zowel binnen als buiten CZ.

Welke uitdagingen kun je verwachten?

CZ is een complexe organisatie in een turbulente omgeving. De belangen zijn groot: CZ bedient bijna drie en een half miljoen verzekerden. Dat maakt je werk boeiend en uitdagend.

Met welke actuele ontwikkelingen hebben we te maken?

De zorgmarkt is volop in beweging. De rol van zorgverzekeraars wordt steeds breder. CZ wil zich profileren als regisseur die voor verzekerden de beste zorg waarborgt. Bovendien stellen toezichthouders steeds strengere eisen aan de rol van de zorgverzekeraar. Denk aan de wijziging in prestatiebekostiging, invoering van DOT (‘Diagnose Behandeling Combinaties op weg naar transparantie’) en de veranderingen in de AWBZ. Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving zoals Solvency II. Waar mogelijk neemt de IAD ook deel aan interne en externe projectgroepen om gezamenlijk deze uitdagingen aan te gaan.

Voor welke functies kun je terecht?

CZ is op zoek naar hoog gekwalificeerde, multidisciplinair ingestelde auditors. Waar we vooral op letten zijn eigenschappen zoals  professioneel, deskundig, integer, communicatief vaardig en ambitieus. Klik hier voor onze actuele vacatures.

Welke opleidingsniveaus zijn welkom?

Je hebt bij de IAD minimaal hbo-niveau nodig, bij voorkeur aangevuld met een (bijna) afgeronde post-doctorale of post-hbo auditopleiding die tot RA/RE/RO-certificering door de beroepsorganisaties leidt.

Terug naar vakgebieden

Bekijk ook

Beleef de dag...

Beleef de dag...

Bekijk een dag uit het werkzame leven van Elle Lees meer
Beleef de dag...

Beleef de dag...

Bekijk een dag uit het werkzame leven van Sacco Lees meer
Beleef de dag...

Beleef de dag...

Bekijk een dag uit het werkzame leven van Remco Lees meer
Beleef de dag...

Beleef de dag...

Bekijk een dag uit het werkzame leven van Rens Lees meer
Beleef de dag...

Beleef de dag...

Bekijk een dag uit het werkzame leven van Sjef Lees meer